QxAApp

Més informació

Desenvolupador: Sociedad Española de Cardiología

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.1.2 (Android), 1.1 (iOS)

Data revisió: 22/05/2019

Participació de centres reconeguts o professionals: Sociedad Española de Cardiología

Marc de referència: Sociedad Española de Cardiología

Especialitat: Cardiologia

Adreçat a: Professionals de la salut

Aplicació desenvolupada per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) per oferir recomanacions pràctiques als facultatius que assistisquen als pacients amb tractament antitrombòtic davant d’una cirurgia o procediment intervencionista. L’app basa el seu algorisme en el document de consens “Maneig perioperatori i periprocediment del tractament antitrombòtic” (Rev Esp Cardiol. 2018;71:553-64), coordinat pel Grup de Treball de Trombosi Cardiovascular de la SEC i certificat per un ampli número de societats científiques que participin en el procés assistencial del pacient, amb la finalitat d’homogeneïtzar la pràctica clínica diària.

Descarrega la App