QxAApp

Cardiologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Sociedad Española de Cardiología
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.1.2 (Android), 1.1 (iOS)
  • Data revisió: 22/05/2019
  • Marc de referència: Sociedad Española de Cardiología
  • Especialitat: Cardiologia
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Personal mèdic, Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Aplicació desenvolupada per la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) per oferir recomanacions pràctiques als facultatius que assistisquen als pacients amb tractament antitrombòtic davant d’una cirurgia o procediment intervencionista. L’app basa el seu algorisme en el document de consens “Maneig perioperatori i periprocediment del tractament antitrombòtic” (Rev Esp Cardiol. 2018;71:553-64), coordinat pel Grup de Treball de Trombosi Cardiovascular de la SEC i certificat per un ampli número de societats científiques que participin en el procés assistencial del pacient, amb la finalitat d’homogeneïtzar la pràctica clínica diària.