Moviliza-T

Social

Més informació

  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.010 (Android), 1.0.015 (IOS)
  • Data revisió: 7/08/2023 (Android), 23/08/2023 (IOS)
  • Marc de referència: Xarxanet
  • Especialitat: Acció comunitària i voluntariat
  • Adreçat a: Ciutadania i professionals

Accedeix a l'Actiu

Gràcies a l’APP Mobiliza-T, les entitats socials podran donar a conèixer la seva oferta de voluntariat aconseguint així una major difusió i demanda de les accions i, de la mateixa manera, permetre al voluntari desenvolupar l’acció més desitjada aconseguint el conjunt de aprenentatges no formals derivats d’aquesta activitat i sent acreditada aquesta adquisició a través d’un certificat oficial. L’objectiu d’aquesta eina és fomentar la promoció i la participació de voluntariat creant un recurs que faciliti el contacte i la informació entre l’entitat de voluntariat (oferta de voluntariat) i el voluntari (demanda de voluntariat).