MiPrescripcion

Farmacologia, Informació

Salut

Més informació

Participació de centres reconeguts o professionals: Sistema Sanitario Público de Andalucía

 

  • Desenvolupador: Sistema Sanitario Público de Andalucía
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.1.0
  • Data revisió: 26/10/2020
  • Marc de referència: Distintiu AppSaludable
  • Especialitat:  Farmacologia, Informació
  • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients

Pacient

MiPrescripcion és una app dins del marc del Sistema Sanitario Público de Andalucía que permet al Ciutadà consultar i gestionar la seva medicació activa.