MicroHealth Hemofilia

Hematologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: MicroHealth
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 3.8.5 (Android), 3.8.9 (iOS)
  • Data revisió: 03/03/2022 (Google Play), 04/07/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Fundació iSYS
  • Especialitat: Hematologia
  • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients

Pacient

App desenvolupada per registrar infusions i sagnats de forma senzilla a les persones amb hemofília. Permet el seguiment amb professionals de la salut, escanejar números de lot i altres per controlar la quantitat de factor de què es disposa. També s’integra amb l’app Salut d’iOS per obtenir els minuts d’exercici realitzats cada dia.