Mi NovAliança

Salut

Més informació

Desenvolupador: Clínica Mi Nova Aliança SL

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.7

Data revisió: 18/02/2022

Marc de referència: Clínica Mi Nova Aliança

Especialitat: Informació

Adreçat a: Pacient

Amb aquesta aplicació els usuaris poden demanar cita per consultes mèdiques indicant informació rellevant com si el pacient poseeix alguna mútua, la data, l’hora i el metge preferents.

Descarrega l’App