mhGAP-IG 2.0 App (e-mhGAP)

Més informació

Desenvolupador: Universal Projects and Tools S.L.

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.5.9 (Android), 1.6.1 (iOS)

Data revisió: 19/11/2020 (Google Play), 20/11/2020 (App Store)

Participació de centres reconeguts o professionals: Organització Mundial de la Salut (OMS)

Marc de referència: Fundació iSYS

Especialitat: Salut mental

Adreçat a: Professionals de la salut

Aplicació de l’OMS del Programa d’acció per superar les bretxes en salut mental (mhGAP).

Descarrega la App