La Meva Salut

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Generalitat de Catalunya
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 3.5 (iOS), 3.5 (Android)
  • Data revisió: 22/06/2022 (Google Play), 21/06/2022 (App Store)
  • Marc de referència: CatSalut
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Ciutadans

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Ciutadania

Ciutadans

La Meva Salut és un espai digital de salut personal que permet a la ciutadania de Catalunya accedir fàcilment a la seva informació de salut i relacionar-se de manera no presencial amb el Sistema de Salut de Catalunya. També permet accedir a l’espai de salut dels fills i filles i de les persones de les quals se sigui responsable legal.
S’hi poden consultar i descarregar els informes clínics, els diagnòstics i els resultats d’anàlisis clíniques i proves. També permet accedir al Pla de medicació vigent per anar directament a la farmàcia, demanar visita d’atenció primària i accedir a diversos serveis de salut digitals. Des del servei de Consulta es poden fer consultes sanitàries als professionals de salut, fer tràmits i enviar documents.
A La Meva Salut es pot accedir amb certificat digital o amb usuari i contrasenya i, en ambdós casos, amb el codi d’identificació personal (CIP) que apareix a la targeta sanitària individual (TSI).
Si encara no tens accés a La Meva Salut, pots demanar l’alta fàcilment a través del formulari web lamevasalut.gencat.cat/alta.