InterAApp

Cardiologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Sociedad Española de Cardiología
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.0
  • Data revisió: 24/06/2020
  • Marc de referència: Sociedad Española de Cardiología
  • Especialitat: Cardiologia
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Personal mèdic, Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Aplicació per conèixer el grau d’interacció entre els diferents anticoagulants, tant antagonistes de la vitamina K (acenocumarol, warfarina) com a anticoagulants orals d’acció directa (dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban) i qualsevol principi actiu. L’aplicació, de manera sencilla, i amb un codi de colors (roig, groc i verd) informa del grau d’interacció entre ambdós medicaments.