iDoctus

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: iDoctus
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 2.5.0 (Android), 2.5.001 (iOS)
  • Data revisió: 04/04/2022 (Google Play), 28/04/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Fundació iSYS, Distintiu AppSaludable
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Metge

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Personal mèdic

Metge

iDoctus és la plataforma exclusiva per a metges de consulta i referència clínica i farmacològica. Amb la seguretat d’unes fonts científiques veraces i independents i un contingut precís i actualitzat, iDoctus ajuda a la pràctica clínica diària.