ICOnnecta

Oncologia

TICSS Certificada

Salut

Més informació

Participació de centres reconeguts o professionals: Institut Català d’Oncologia (ICO) (Unitat de Psicooncologia) i Programa eHealth iConnecta

Té publicitat:  No

  • Desenvolupador: Socioemprende (Grupo Trilema)
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 4.1.0 (iOS) i 4.0.2 (Android)
  • Data revisió: 20/07/2023
  • Marc de referència: Institut Català d’Oncologia (ICO)
  • Especialitat: Oncologia
  • Adreçat a: Pacients i professionals sanitaris

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Professionals sanitaris

Pacients i professionals sanitaris

L’aplicació ICOnnecta ha estat desenvolupada per l’Institut Català d’Oncologia (ICO). Està destinada a tot pacient amb càncer de l’ICO que estigui rebent tractament oncològic o hematològic primari.

Serveix per connectar i facilitar la comunicació entre pacients i els seus professionals sanitaris amb l’objectiu general de reduir l’impacte del càncer, augmentant el benestar i la qualitat de vida durant el seguiment i l’atenció continuada del pacient. És una eina de cribratge, monitorització i maneig de símptomes en oncologia.

IMPORTANT. L’ús d’aquesta aplicació requereix claus d’accés que us facilitaran a la unitat de psicooncologia de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).