Hospital Granollers

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 6.4.2 (Android),  6.4.1 (iOS)
  • Data revisió: 04/05/2022 (Google Play),  04/05/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Hospital de Granollers
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients

Pacient

Hospital Granollers l’aplicació mòbil de l’Hospital General de Granollers que permet als pacients conèixer el temps d’espera a urgències, localitzar on és l’Hospital i trucar als telèfons d’atenció a l’usuari. A més, disposa d’una part privada on els pacients poden informar-se de les seves visites programades.

Per registrar-se a la part privada, cal personar-se a Admissions de l’Hospital, amb una identificació i un correu electrònic. L’aplicació també permet que des d’un mateix dispositiu es puguin consultar les visites d’altres persones. Si són menors d’edat, presentant el llibre de família; si són altres adults, presentant un consentiment signat pel mateix adult i la fotocòpia del seu DNI.