HemoPer

Més informació

Desenvolupador: Sistema Sanitario Público de Andalucía

Cost: Gratuïta

Participació de centres reconeguts o professionals: Sistema Sanitario Público de Andalucía

Marc de referència: Distintiu AppSaludable

Especialitat: Anestesiologia

Adreçat a: Professionals de salut

L’app ajuda els professionals sanitaris (especialistes en anestèsia i reanimació) a prendre decisions per al maneig perioperatori dels fàrmacs antitrombòtics dels pacients.

Descarrega la App