HelpTalk

Neurologia

Salut

Social

Més informació

  • Desenvolupador: 1000 Empresas
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 2.0.1 (Android)
  • Data revisió: 12/3/2019 (Google Play)
  • Marc de referència: DIXIT - Centre de Documentació de Serveis Socials
  • Especialitat: Neurologia, Llenguatge i comunicació, Diversitat funcional
  • Adreçat a: Pacients, Ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Ciutadania

Pacients, Ciutadania

HelpTalk està dirigit a persones que no poden comunicar-se amb fluïdesa oralment o per escrit amb professionals de la salut, familiars o qualsevol altra persona. HelpTalk permet als usuaris crear conjunts d’accions que representen les seves necessitats en termes de comunicació, amb les accions més adequades per a cada discapacitat/usuari. Quan l’usuari toca cadascuna de les opcions, el dispositiu pronuncia l’ordre seleccionada.