HECROA

Histologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Google Commerce Ltd
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.4 (Android)
  • Data revisió: 11/06/2021 (Google Play)
  • Marc de referència: Hospital Reina Sofía Andalucía
  • Especialitat: Histologia
  • Adreçat a: Professionals de la salut i estudiants

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Estudiant, Professionals sanitaris

Professionals de la salut i estudiants

Aquesta eina informàtica anomenada HECROA està justificada per la variabilitat de tractaments que coexisteixen en la pràctica clínica diària amb el grau d’incertesa que ocasionen, l’elevada incidència i morbimortalitat de ferides cròniques i agudes, la repercussió en la qualitat de vida del pacient o per l’elevat consum de recursos materials. Millorar la qualitat de les cures a pacients amb ferides cròniques i / o agudes, sent els objectius específics l’abordar d’inici qualsevol ferida existent en la pràctica clínica diària, prendre decisions clíniques sobre aspectes de l’atenció al pacient amb ferides, utilitzar els productes de cures en funció d’uns criteris senzills d’aplicació, conèixer els recursos materials i facilitar la formació o aprenentatge.