Guía Mensa

Immunologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: GARMENMED SCP
  • Cost: Gratuïta, ofereix compres dins de l'app
  • Versió revisada: 3.113.0 (Android), 1.5.85 (iOS)
  • Data revisió: 07/07/2022 (Google Play), 08/07/2022 (App Store)
  • Marc de referència: Guia de Terapèutica Antimicrobiana
  • Especialitat: Immunologia
  • Adreçat a: Pacient i professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Professionals sanitaris

Pacient i professionals de la salut

Guia Mensa és la versió electrònica de la Guia de Terapèutica Antimicrobiana, publicada a Espanya anualment des de 1990. Amb aquesta versió per a dispositius mòbils portarà sempre a sobre la informació més actualitzada per a la millor decisió terapèutica en patologia infecciosa.