Guia Epilepsia SEN

Neurologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Sociedad Española de Neurología
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 6 (Android), 3.0.0 (iOS)
  • Data revisió: : 26/01/2023 (Google Play), 27/01/2023 (App Store)
  • Marc de referència: Fundació iSYS
  • Especialitat: Reumatologia
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

Una guia que recull totes les recomanacions diagnòstiques i terapèutiques revisades i actualitzades.

L’aplicació té les funcionalitats següents:
-Registre de cadascun dels doctors que usin l’aplicació.
-Informació de cadascun dels autors que han participat en la creació de la guia.
-Visualitzar Guia completa dividida pels diferents capítols que la componen.
-Glossari amb totes les abreviatures dels fàrmacs antiepilèptics i termes habituals.
-Annex dels principals fàrmacs antiepilèptics utilitzats a la pràctica clínica.
-Informació general de l’aplicació juntament amb els laboratoris que participen a la guia.
-Cercador de doctors i capítols.
-Descarregar la guia completa en format PDF.