Guardian

Diabetis, Endocrinologia

TICSS Certificada

Producte sanitari

Dispositiu mèdic associat

Classe IIa

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Medtronic
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.3.4
  • Data revisió: 18/09/2023
  • Marc de referència: Fundació TIC Salut Social
  • Especialitat: Endocrinologia, Diabetis
  • Adreçat a: Pacients, professionals sanitaris i personal cuidador

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Professionals sanitaris, Personal cuidador

Pacients, professionals sanitaris i personal cuidador

App per visualitzar la glucosa del sensor Guardian de Monitorització Contínua de Glucosa (MCG), les tendències i les activitats de registre.

El sistema també ajuda a saber amb antelació (es pot triar entre 10 i 60 minuts) si la glucèmia sortirà dels rangs definits per l’usuari. Per un altre costat, les alertes es poden personalitzar, per exemple es pot maximitzar el volum a la nit o silenciar-les totes.

Quan es connecta a una xarxa Wi-Fi, l’aplicació Guardian pot enviar les dades al programari de gestió de la diabetis CareLink Personal, de manera que es poden veure els informes personalitzats de glucosa del sensor en línia i compartir-los amb proveïdors sanitaris, familiars o amics seleccionats. Els més propers també poden rebre missatges quan el nivell de glucosa surti dels rangs establerts.