GOLD 2020 Guía de Bolsillo

Pneumologia

Salut

Més informació

Desenvolupador: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease INC

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.0

Data revisió: 07/06/2020

Participació de centres reconeguts o professionals: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)

Especialitat: Pneumologia

Adreçat a: Professionals de salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de salut

Aplicació per accedir a l’Informe de la Iniciativa Global per a la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GOLD) 2020 i utilitzar eines interactives com l’eina d’avaluació ABCD refinada, l’escala de dispnea mMRC, l’avaluació CAT, l’algorisme de tractament de la MPOC i moltes més eines.