Espiro

Pneumologia

Salut

Més informació

Participació de centres reconeguts o professionals: Metges de Família i socis de la CAMFIC (Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitaria), Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona, Institut Català de la Salut, CAR Salou i CUAP El Morell; Dr. Jordi Daniel i Dr. Francisco Martin Lujan

  • Desenvolupador: J_G / Fundació Atenció Primària
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 2.0 (Android), 1.6 (iOS)
  • Data revisió: 15/01/2022 (Google Play), 24/06/2020 (App Store)
  • Marc de referència: Fundació iSYS
  • Especialitat: Pneumologia
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

L’espirometria és la prova bàsica per al maneig en atenció primària (AP) del pacient amb patologia respiratòria obstructiva. L’App, desenvolupada per la societat científica de metges de família CAMFIC, interpreta els resultats de l’espirometria i es basa en la comparació dels valors que aporten més informació (el FEV1, la FVC i la seva relació percentual) amb els teòrics per a cada pacient segons les dades antropomètriques. Ofereix una interpretació que pot ser d’ajuda per al professional no familiaritzat amb la prova o bé per a confirmar la sospita clínica.