En Buena Edad – Profesionales

Geriatria

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Escuela Andaluza de Salud Pública
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.1 (iOS), 1.0.1 (Android)
  • Data revisió: 26/04/2021 (Google Play),  26/04/2021(App Store)
  • Marc de referència: Escuela Andaluza de Salud Pública
  • Especialitat: Envelliment
  • Adreçat a: Professionals de la salut

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris

Professionals de la salut

L’envelliment actiu, tal com el defineix l’Organització Mundial de la Salut, és el procés en el qual s’optimitzen les oportunitats de salut, participació, seguretat i aprenentatge al llarg de la vida, per tal de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen.

Per fomentar l’envelliment actiu i saludable els sistemes sanitaris han de tenir perspectiva de l’cicle vital complet i orientar els seus serveis a la promoció de la salut, la prevenció de les malalties i l’accés equitatiu, tant a una atenció primària com a una assistència de llarga durada de qualitat.

«En Bona Edat – Professionals» és una aplicació mòbil per a l’entrenament de professionals sanitaris i la generació de recomanacions de promoció de l’envelliment saludable per a persones autònomes, fràgils i en situació de dependència.

A través d’aquesta aplicació mòbil, el col·lectiu de professionals sanitaris d’Atenció Primària pot exercitar-se al «Examen de Salut per a Majors de 65 anys», programa inclòs en els plans integrals de salut de la Conselleria de Salut i Famílies. Per això compten amb activitats i reptes en format gamificado que li permetran desenvolupar destreses d’una manera senzilla i amena.

L’aplicació també permet a el personal sanitari d’Atenció Primària recomanar activitats per a la promoció de l’envelliment actiu als seus pacients grans. Per a això l’aplicació mòbil «En Bona Edat – Professionals» compta amb un sistema de comunicació amb l’aplicació mòbil «En Bona Edat – Majors».

En aquesta aplicació trobaràs:

– Recursos per a l’entrenament d’habilitats en la promoció de l’envelliment actiu i saludable.

– Sistema de recomanació de recursos i activitats per a majors, als quals podran accedir des de la pròpia versió de l’aplicació mòbil.

«En Bona Edat – Professionals» forma part d’el projecte ‘Foment de l’envelliment actiu a través de solucions digitals’, una iniciativa de la Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d’Andalusia.

Pots trobar més informació a la següent pàgina web: www.enbuenaedad.es