El meu HUB

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Hospital Universitari de Bellvitge
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 4.0
  • Data revisió: 14/06/2023 (Google Play), 19/06/2023 (App Store)
  • Marc de referència: Hospital Universitari de Bellvitge
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Pacient, Cuidador, Ciutadà

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Ciutadania, Personal cuidador

Pacient, Cuidador, Ciutadà

El meu HUB és una aplicació informativa i de gestió dirigida als pacients de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Permet gestionar els acompanyants i compartir en temps real, a través de notificacions i missatges, informació sobre el procés hospitalari amb familiars o amics.

Indica el temps espera a urgències dels diferents centres de la Gerencia Territorial Metropolitana Sur del ICS.

Servei de geolocalització en línia que indica com arribar als diferents edificis de l’Hospital.

Contacte directe amb els serveis d’Urgències i Atenció a l’Usuari.

Recentment s’ha afegit la funcionalitat ‘El Meu Quiròfan’, la qual també està disponible com a WebApp a l’enllaç https://elmeuquirofan.bellvitgehospital.cat/. S’ha dissenyat per millorar l’acompanyament dels pacients quirúrgics durant tot el procés i millorar el coneixement de la població general sobre l’àmbit de la cirurgia. Per a cada cirurgia, es podrà conèixer com és el tipus d’abordatge per fer el procediment quirúrgic, les proves preoperatòries que s’han de dur a terme, fins a recomanacions per tenir el millor postoperatori possible i així afavorir la recuperació després de la cirurgia.