E-pedia SJD

Informació, Pediatria

Salut

Més informació

 • Desenvolupador: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
 • Cost: Gratuïta
 • Versió revisada: 1.0.0-34 (Android), 1.3 (iOS)
 • Data revisió: 20/03/2020 (Google Play), 09/05/2022 (App Store)
 • Marc de referència: Hospital Sant Joan de Déu
 • Especialitat: Informació
 • Adreçat a: Infermer, Professional

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Professionals sanitaris, Personal d'infermeria

Professionals, Infermers

Dins de l’app trobem la informació separada en diferents categories:

 • Procediments: on es detallen les metodologies.
 • Escales: eines d’avaluació de la gravetat de diverses situacions clíniques.
 • Algorismes: seqüències d’actuació per millorar la qualitat de l’atenció mèdica.
 • Taules: on es detalla contingut rellevant sobre malalties, processos i actuacions.
 • Calculadores: eines validades per a calcular la quantitat de la dosi de la medicació en situacions de reanimació, intubació, ritmes d’infusió, pèrdues insensibles, etc.
 • Medicació: accés directe a la plataforma “Via Parenteral” del HSJD, aquí es podrà accedir a informació sobre com portar a terme l’administració de fàrmacs parenterals, per exemple les dilucions, les vies d’administració o les incompatibilitats.
 • Vídeos: per donar suport a la realització de procediments d’assistència mèdica.
 • Favorits: on s’accedeix de manera ràpida a tots els recursos de més interès de l’usuari.