e-OncoSalud

Oncologia

Salut

Més informació

 • Desenvolupador: SOCIOEMPRENDE S.L i Nabelia
 • Cost: Gratuïta
 • Versió revisada: 3.9.11 (iOS), 3.9.1.4 (Android)
 • Data revisió: 23/07/2021 (Google Play),  31/03/2022 (App Store)
 • Marc de referència: Distintiu AppSaludable / Hospital Clínic / Hospital Gregorio Marañón Madrid
 • Especialitat: Oncologia
 • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients

Pacient

e-OncoSalud és una app destinada a pacients en tractament amb antineoplàsics orals, creada pel Servei de Farmàcia de l’Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

L’ús requereix claus d’accés que es lliuraran al servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón o de l’Hospital Clinic Universitari de Barcelona.

 • Les principals funcionalitats que ofereix eOncoSalud són:
 • -AGENDA. En format diari i mensual avisa de les tasques i permet registrar l’activitat programada (preses de medicaments, controls i cites).
 • -TRACTAMENT: eOncoSalud és una eina d’ajuda per gestionar el tractament farmacològic, i permet planificar i validar les preses dels fàrmacs en cada moment. Des de l’aplicació també es poden afegir altres fàrmacs i tractaments. Conté informació, fotografies, prospectes i recomanacions sobre el tractament farmacològic, així com precaucions a prendre i informació sobre possibles interaccions.
 • -AUTOCONTROL. Aquest mòdul permet controlar periòdicament les principals biomesures, com pes, tensió arterial, freqüència cardíaca, temperatura, etc. Inclou a més registres d’estat general, control de dolor i altres qüestionaris d’avaluació i compliment terapèutic. En alguns grups de Pacients, s’integrarà amb un pulsòmetre a través de connexió Bluetooth per al control de la freqüència cardíaca i la tensió arterial (en usuaris afectats per determinades cardiopaties).
 • -SÍMPTOMES i EFECTES ADVERSOS. El pacient disposa d’un protocol específic d’actuació davant l’aparició de símptomes o descompensacions. Un cop registra un efecte advers, eOncoSalud li va preguntant i guiant en funció de les seves respostes. Permet introduir imatges i fitxers multimèdia, especialment útils en les alteracions de la pell.
 • -COMUNICACIONS. El pacient i el professional compten amb un potent mòdul de missatges interns per millorar la comunicació de cara a la monitorització i el seguiment remots.
 • Tota la informació que s’introdueix a l’aplicació queda registrada en un espai cloud anomenat “carpeta personal”, allotjat en un lloc segur i accessible via web tant per l’usuari -pacient- com pel professional o metge autoritzat. Aquesta carpeta permet valorar l’evolució en el temps i compartir-la com a registre de l’historial d’autoseguiment del pacient.