Dactyls

Neurologia, Pediatria

Salut

Social

Més informació

  • Desenvolupador: ONCE-CTI
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.0.2
  • Data revisió: 23/02/2023 (Google Play), 03/03/2023 (App Store)
  • Marc de referència: Centre de Tiflotecnologia i Innovació (ONCE), la Unitat Tècnica de Sordceguesa (ONCE) i Universitat Complutense de Madrid / Fundació iSYS
  • Especialitat: Neurologia, llenguatge i comunicació, diversitat funcional
  • Adreçat a: Pacients, ciutadania

Accedeix a l'Actiu

Dactyls és un sistema de comunicació per a persones amb sordceguesa que combina l’ús de l’alfabet dactilològic tàctil, signes tàctils i regles que regulen el seu funcionament.

L’objectiu de l’App és donar a conèixer i difondre per a coneixement general i el seu aprenentatge el sistema de comunicació Dactyls i especialment entre les persones amb sordceguesa i tot el seu entorn, per tal d’aconseguir un ús estandarditzat i homogeni de la mateixa.