CuidaVen

Angiologia

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Escuela Andaluza de Salud Pública
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada:  1.0 (iOS), 1.0 (Android)
  • Data revisió: 16/05/2021 (Google Play),  16/05/2021 (App Store)
  • Marc de referència: Escuela Andaluza de Salud Pública
  • Especialitat: Angiologia
  • Adreçat a: Pacient, Professional de la salut, Estudiant, Cuidador

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Estudiant, Professionals sanitaris, Personal cuidador

Pacient, Professional de la salut, Estudiant, Cuidador

CuidaVen® està dirigida a professionals i estudiants sanitaris que treballen en la cura dels dispositius venosos (DV): metges, infermeres i tècnics de cures auxiliars d’infermeria. També està adreçada a persones adultes, pediàtriques i nounats portadores de DV, així com als seus familiars i cuidadors.

L’objectiu principal d’CuidaVen® és disminuir les complicacions associades a l’ús dels DV, millorar les competències de les infermeres, promoure l’Educació Sanitària i la Seguretat de les persones portadores de DV, i millorar la seva Satisfacció, Coneixement i Qualitat de Vida .

APARTAT PER A PROFESSIONALS.
• Llistat de les Recomanacions de Cures Basades en l’Evidència sobre la cura dels DV tant per a adults com a nivell pediàtric i neonatal, descrivint el nivell d’evidència i grau de recomanació (GRADE) i les referències bibliogràfiques.
• Accés a vídeos formatius sobre la cura i maneig de diferents DV (CPC, PICC, Midline, PORT i CICC per hemodiàlisi).
• Avaluació de l’adherència dels professionals a aquestes recomanacions a manera de preguntes de verificació (checklist).
• Banc de preguntes: un espai per compartir coneixements sobre la cura dels DV.
• Guia farmacoterapèutica del SAS identificant: ph, ph diluït, osmolaritat, osmolaritat diluïda, reconstitució, estabilitat reconstituïda, dilució, estabilitat diluïda, vies d’administració, temps d’administració, observacions, medicaments d’alt risc i medicaments perillosos.

APARTAT PER A LA CIUTADANIA.
• Oferir informació i recomanacions de cures per a persones portadores de DV tant per a adults com a nivell pediàtric i neonatal.
• Posar a disposició d’aquestes persones diferents vídeos amb informació i recomanacions de cures desenvolupat per infermeres i implicar-los en la seva pròpia seguretat.

CuidaVen® ha estat validada per diversos professionals referents en la cura dels DV (Ian Blanc, Glòria Ortiz, Xavier García, Antonio Verduo, Rosario Ros i Isidro Manrique) i per les següents societats científiques: FlebitisZero, gruMAVe i Seinav.