Clínic Barcelona

Informació

Salut

Més informació

  • Desenvolupador: Hospital Clínic de Barcelona
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 1.3 (Android),  1.3 (iOS)
  • Data revisió: 18/11/2021 (Google Play),  18/11/2021 (App Store)
  • Marc de referència: Hospital Clínic de Barcelona
  • Especialitat: Informació
  • Adreçat a: Pacient

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Pacients, Personal cuidador

Pacient

Els recursos proporcionats per l’aplicació estan dividits en:

Consultes mèdiques. Consulta de totes les visites programades: presencials, telèfon o vídeo.

Consultes per vídeo. Accés a les  teleconsultes a través de la llista de visites programades.

Qüestionaris sanitaris. Accés a qüestionaris d’assistència prescrits per professionals.

Biblioteca. Consulta dels documents d’interès adaptats a les necessitats assistencials de l’usuari.

Pla de medicació. Consulta del tractament prescrit pel metge i el pla de medicació actual.

Informes d’atenció. Accés als informes d’alta hospitalària i d’emergència, així com als informes de proves diagnòstiques.