Clínic Barcelona

Més informació

Desenvolupador: Hospital Clínic de Barcelona

Cost: Gratuïta

Versió revisada:  1.3 (Android),  1.3 (iOS)

Data revisió:  18/11/2021 (Google Play),  18/11/2021 (App Store)

Marc de referència: Hospital Clínic de Barcelona

Especialitat: Informacióç

Adreçat a: Pacient

Els recursos proporcionats per l’aplicació estan dividits en:

Consultes mèdiques. Consulta de totes les visites programades: presencials, telèfon o vídeo.

Consultes per vídeo. Accés a les  teleconsultes a través de la llista de visites programades.

Qüestionaris sanitaris. Accés a qüestionaris d’assistència prescrits per professionals.

Biblioteca. Consulta dels documents d’interès adaptats a les necessitats assistencials de l’usuari.

Pla de medicació. Consulta del tractament prescrit pel metge i el pla de medicació actual.

Informes d’atenció. Accés als informes d’alta hospitalària i d’emergència, així com als informes de proves diagnòstiques.

Descarrega la App