Arbre de les Síndromes Geriàtriques

Hospici i cura pal·liativa

Salut

Social

Més informació

  • Desenvolupador: Hospital de Sant Celoni
  • Cost: Gratuïta 
  • Marc de referència: Hospital de Sant Celoni, Col·legi d'Infermeria de Barcelona, Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) Tecnocampus Mataró
  • Especialitat: Geriatria, Hospici i Cura pal·liativa
  • Adreçat a: Personal sanitari

Accedeix a l'Actiu

Adreçat a: Personal mèdic, Professionals sanitaris, Personal d'infermeria

Metges, Infermers

Arbre de les síndromes geriàtriques (ASG) basat en l’Índex Fràgil IF-VIG per tal de treballar en la seva prevenció i intervenció per part dels professionals sanitaris. Permet conèixer el grau de dependència i quins són els síndromes geriàtrics a través de l’arbre.

Disponible per a dispositius Android, però només sota invitació.