061 Salut Respon

Urgències

TICSS Certificada

Salut

Més informació

Participació de centres reconeguts o professionals: Sistema d’Emergències Mèdiques (Servei Català de la Salut), Societat Catalana de Salut Digital

Té publicitat: No

  • Desenvolupador: Generalitat de Catalunya
  • Cost: Gratuïta
  • Versió revisada: 5.2.5
  • Data revisió: 26/08/2023 (Android), 15/09/2023 (iOS)
  • Marc de referència: CatSalut, Hospital Vall d'Hebron
  • Especialitat: Urgències
  • Adreçat a: Ciutadania, pacients, personal cuidador i professionals sanitaris

Accedeix a l'Actiu

L’aplicació 061 Salut Respon és una aplicació mòbil propietat del Sistema d’Emergències Mèdiques, SA del Servei Català de la Salut, pública i gratuïta, dirigida tant a ciutadans com a professionals de la salut.

Permet a l’usuari, prèvi enregistrament de les seves dades (nom i cognoms, DNI, número de targeta sanitària, edat, gènere i direcció), l’enviament d’aquestes dades juntament amb les dades de geoposicionament en el mateix moment de la trucada al servei d’emergències. D’aquesta manera, s’ofereix un servei de màxima eficiència i qualitat ja que el 061CatSalut Respon sap, al moment, on es troba la persona que truca i pot accedir a la Història Clínica Compartida de Catalunya del pacient, que conté la seva informació sanitària.

L’App permet visionar vídeos de primers auxilis, consells de salut, localitzar els centres sanitaris, desfibril·ladors i farmàcies properes, així com rebre notificicacions relacionades amb la salut.

Permet la comunicació amb llengua de signes mitjançant videotrucada.