061 CatSalut Respon

TICSS Certificada

Més informació

Desenvolupador: Generalitat de Catalunya

Cost: Gratuïta

Versió revisada: 1.0.6

Data de revisió: 11/07/2018

Participació de centres reconeguts o professionals: Societat Catalana de Salut Digital

Marc de referència: CatSalut / Hospital Vall d’Hebron

Especialitat: Urgències

Té publicitat: No

Adreçat a: Ciutadà Pacient Cuidador Metge, Infermer o infermera Farmacèutic

L’aplicació 061CatSalut Respon és una aplicació mòbil propietat del Sistema d’emergències Mèdiques, SA del Servei Català de la salut, pùblica i gratuïta, dirigida tant a ciutadans com a professionals de la salut. Permet a l’usuari, prèvia gravació de les seves dades (nom i cognoms, DNI, número de targeta sanitària,e dat, gènera i direcció), l’enviament d’aquestes dades juntament amb les dades de geoposicionament en el mateix moment de la trucada al servei d’urgències. D’aquesta manera, s’fereix un servei de màxima ediciència i qualitat ja que el 061CatSalut Respon sap, el moment, on es troba la persona que truca i pot accedir a la Història Clínica Compartida de Catalunya del pacient, que conté la seva informació sanitària. L’App permet visionar vídeos de primers auxilis, consells de salut, localitzar els centres sanitaris, desfibril·ladors i farmàcies properes, així com rebre notificicacions relacionades amb la salut

Descarrega la App