Notícies

Quina és la percepció que tenen les professionals de les TIC en Salut sobre el seu paper en la indústria?

Quina és la percepció que tenen les professionals de les TIC en Salut sobre el seu paper en la indústria?

El HIMSS intenta donar resposta amb una nova entrega de la seva enquesta anual

El passat 27 d’Agost, la divisió Europea de la societat HIMSS va realitzar un webinar de presentació de resultats de l’enquesta anual “Women in Health IT”. Des de l’OFSTI de la Fundació TIC Salut Social es va seguir la sessió, que es pot visualitzar al següent enllaç:

What the 2019 HIMSS Europe Annual Women in Health IT Survey Results Mean for Positive Change

L’enquesta, adreçada a dones professionals de les TIC en salut de diferents països europeus, va constar de 17 preguntes relacionades amb l’àmbit laboral, i que van ser contestades per 101  usuàries. El resultat que més s’ha destacat de l’experiència, ha estat que ha millorat en un 11% la percepció de les professionals envers al reconeixement que reben, tot i que la majoria de les enquestades pensen que no n’hi ha prou. En concret, davant la pregunta “Hi ha prou reconeixement de la contribució de les dones professionals en la indústria TIC en Salut?” un aclaparador 82% ha contestat que no.

Pel que fa a la pregunta sobre discriminació per motius de gènere, les dades segueixen pràcticament igual que l’any passat: un 40% creu que no n’hi ha i un 60% que sí. Aprofundint en les formes que pot tenir aquesta discriminació, l’enquesta n’ha diferenciat les següents (ordenades de més a menys presència en les respostes obtingudes):

  • Menys sou (19,63%).
  • Exclusió de la presa de decisions (15,42%)
  • Menors possibilitats de promoció (15,42%).
  • Tracte no igualitari a l’espai laboral (13,08).
  • Menors oportunitats de parlar en públic (10,75).
  • Major càrrega de treball (8,88%).
  • Assetjament sexual (8,88%).
  • Menors oportunitats de formació (6,07%).
  • Altres formes (1,87%).

 

Resulta interessant visibilitzar com es concreta la discriminació de gènere, així com la manera en què les dones s’hi enfronten. En aquest sentit, es destaquen quatre accions principals: parlar-ne obertament amb companys de feina, sobretot entre dones; plantejar el problema a recursos humans; oferir-se voluntàriament per a realitzar tasques o liderar projectes; i, per últim, utilitzar recursos externs com conferències o esdeveniments de networking.

Com a mostra del grau de visibilitat de les dones en l’àmbit de les TIC en salut, també es va preguntar quines professionals es creia que eren les més influents a Europa. Sorprenentment, el 50% de les enquestades va contestar que no en coneixia cap.

Acabada la presentació de resultats, es va aprofitar per recordar que el HIMSS té tot un seguit de recursos sota l’etiqueta #WomeninHIT, com webinars, una comunitat oberta o un butlletí informatiu. Per últim, es va poder comptar amb la intervenció de diferents perfils professionals que van aportar la seva visió i experiències a la temàtica.

Malgrat el nombre de respostes obtingudes a l’enquesta la pot fer percebre com a poc representativa, es considera que les reflexions que suscita són del tot significatives i necessàries. En una societat en què tots els sectors prioritzen posar la persona al centre, no hi té cabuda cap mena de discriminació, i si els professionals perceben que n’hi ha, és que tenim un problema.

Resultaria interessant ampliar tant el nombre d’enquestades com l’abast de les preguntes afegint, per exemple, temes com l’impacte en la carrera professional de l’embaràs o del paper de cuidadora familiar que sol exercir la dona. També es considera que seria molt interessant comparar aquestes respostes amb les dels professionals en general, és a dir, incloent els perfils masculins. Aquest exercici permetria començar a discernir, per exemple, si la percepció de la valoració és una qüestió de gènere o un problema de frustració laboral generalitzat.

Des de la Fundació TIC Salut Social seguirem de prop aquesta mena d’iniciatives, ja que estan completament alineades amb la nostre visió i valors corporatius.

 

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email