Notícies

Publicat l’informe del grup de treball sobre innovació tecnològica sanitària per la crisi de la Covid-19

Publicat l’informe del grup de treball sobre innovació tecnològica sanitària per la crisi de la Covid-19

La crisi de salut pública per la COVID-19 durant la primera onada va posar el sistema sanitari sota el risc de desproveïment d’equips per tractar malalts crítics així com d’altres dispositius i materials necessaris per a la protecció del personal assistencial. Davant d’aquesta situació van sorgir múltiples iniciatives innovadores per donar resposta a les necessitats sobrevingudes.

Per tal de donar resposta d’una forma ràpida i coordinada a les necessitats d’incorporació de tecnologies amb garanties, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Fundació TIC Salut Social han promogut a Catalunya la creació d’un Grup de treball transversal inter-institucional, que ha treballat de forma col·laborativa amb membres de l’àmbit de la innovació, l’avaluació, la regulació, la planificació operativa i la provisió assistencial.

El treball del Grup s’ha focalitzat en aquells usos innovadors de productes homologats i de productes autoritzats que han hagut de fer alguna R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) per tal de poder donar resposta a la COVID-19 així com tota aquella innovació de novo (nous productes i desenvolupament de prototips) de qualsevol tipus de tecnologia sanitària (excepte els fàrmacs i les solucions digitals).

La finalitat d’aquest Grup de treball ha estat establir un procés d’actuació coordinat i sinèrgic per a l’anàlisi de les necessitats, la detecció de la innovació, la valoració i priorització de les iniciatives, el seu acompanyament en el desenvolupament i regulació i, finalment, si escau, l’avaluació de la seva aplicació per a la presa de decisions. S’ha obtingut informació de les iniciatives fonamentalment a través de formularis de recollida de dades que han facilitat la seva caracterització.

L’informe recull 33 iniciatives innovadores

Part de la feina realitzada pel grup de treball s’ha recollit en un informe publicat recentment i es recullen les iniciatives tractades fins a 31 de juliol de 2020 classificades segons la seva tipologia. S’ha recollit el tipus de dispositiu i la normativa que li aplica, s’ha descrit breument les característiques de les iniciatives i els seus punts crítics i, finalment, s’ha inclòs una valoració i anàlisi de la situació en la qual es troben actualment. En total, s’han captat 33 iniciatives innovadores, sent les més freqüents les que han desenvolupat equips de suport per a la ventilació mecànica com els respiradors i automatitzadors de baló de ventilació tipus Ambu (15).

El Grup de treball ha fet diferents valoracions d’acord a les seves característiques, la normativa vigent i els estudis disponibles. No obstant, caldrà estar atents a la disponibilitat de nova evidència per poder emetre recomanacions més específiques. El treball col·laboratiu amb representació de diferents institucions i la participació de bona part dels actors clau ha permès tenir una visió de 360º que ha estat fonamental per poder orientar adequadament la innovació i la seva implementació a la pràctica.

Per més informació: https://aquas.gencat.cat/ca/ambits/ossc/oigs/innovacio-tecnologica-sanitaria-covid19/

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email