Notícies

Projecte LATITUD: taller amb professionals sobre l’atenció no presencial

Projecte LATITUD: taller amb professionals sobre l’atenció no presencial

Els passats dies 16 i 17 de Setembre, es van realitzar dues sessions de treball amb professionals del sector sanitari dins el marc del projecte LATITUD. L’objectiu d’aquestes sessions va ser debatre sobre el marc conceptual dels serveis d’atenció no presencials al sistema sanitari públic a Catalunya. El projecte LATITUD, encarregat pel Departament de Salut a la Fundació TIC Salut Social, té com a objectiu proporcionar una estratègia per la implantació d’un Model de Serveis d’Atenció No Presencial al SISCAT.

En les dues sessions realitzades es va comptar amb la presencia de professionals del sector procedents de diferents àmbits. Van assistir un total de 21 professionals, entre els quals s’hi comptaven membres de Plans Directors, caps de sistemes, patronals del sector, direccions d’innovació, direccions assistencials, personal d’infermeria i farmàcia.

 

Els objectius de les sessions eren, en primer lloc, compartir el treball realitzat des de la Fundació, pel que fa a la definició de l’estratègia d’atenció no presencial.

En segon lloc, compartir el marc conceptual que delimita l’abast del què s’entén per atenció no presencial i, a través del qual es defineixen els diferents escenaris d’atenció no presencial.

Finalment, avaluar una proposta d’escenaris d’atenció no presencial pel SISCAT, classificar-los en funció de les seves probabilitats de ser implantats i consolidats en la pràctica clínica habitual tot identificant-ne les palanques i barreres per a la seva implantació i consolidació.

 

Mitjançant diferents dinàmiques participatives, els participants van poder compartir experiències, visions i aspectes clau en la definició d’un model d’atenció no presencial que garanteixi els objectius de qualitat del servei sanitari, equitat d’accés i sostenibilitat. Alguns dels aspectes rellevants que es van tractar van ser:

  • Escenaris d’atenció entre professionals, i entre professionals i pacients.
  • Personalització de serveis enfocats al perfil dels usuaris.
  • Lideratge de les iniciatives i projectes de telemedicina.
  • Marc legal, ètic i de seguretat.
  • Gestió de les dades generades en atenció no presencial.
  • Integració i interoperabilitat de les solucions.

 

A més, un dels aspectes rellevants que es va treballar va ser la identificació de palanques i barreres pel desplegament i adopció de solucions d’atenció no presencial. Com a principals palanques, s’identifica l’existència d’un model de contractació de serveis orientat a objectius, i que contempli l’activitat no presencial com a part de l’activitat dels centres.

També, s’identifiquen com a aspectes clau el disseny d’un model de relació entre professional i pacient que faciliti la prescripció de l’atenció no presencial (portal únic), un marc regulador de qualitat i protecció de dades, una infraestructura integrable i interoperable, i l’existència d’una estratègia de desplegament que impliqui a tots els actors rellevants en la provisió de serveis. Com a barreres, principalment es va mencionar la falta de recursos per la inversió en tecnologia, la resistència al canvi per part de professionals i pacients, i algunes mancances en matèria de competències digitals per l’ús de les noves tecnologies.

Els resultats de la sessió van permetre recollir contribucions molt rellevants per part dels proveïdors de serveis sanitaris, per la construcció d’un model d’atenció no presencial que doni resposta a les necessitats reals del sector.

Des de la Fundació, agraïm altra vegada a tots els assistents la seva participació, la qual suposa un valor afegit a les activitats que hi ha en marxa dins el projecte LATITUD, per la construcció del Model d’Atenció No Presencial pel SISCAT.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email