Notícies

Experiència del pacient vs satisfacció del pacient. Diferències.

Experiència del pacient vs satisfacció del pacient. Diferències.

L’Experiència del pacient i la Satisfacció del pacient tenen definicions sobreposades, fet que pot ocasionar alguna confusió. És interessant que els professionals de salut entenguin la distinció entre els dos conceptes i els apliquin de forma apropiada al seu treball. Distingint adequadament els conceptes, aconseguirem que les activitats centrades en el pacient siguin més precises.

Definint experiència del pacient

Segons The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), USA, es defineix l’experiència del pacient de la següent manera:

‘L’experiència del pacient engloba el ventall d’interaccions que tenen els pacients amb el sistema sanitari, incloent-hi la cura dels plans de salut i de metges, infermeres i personal dels hospitals, pràctiques mèdiques i altres centres sanitaris. Com a component integral de la qualitat sanitària, l’experiència del pacient inclou diversos aspectes de l’atenció sanitària que els pacients valoren altament quan busquen i reben cures, com ara obtenir cites puntuals, accedir fàcilment a la informació i comunicar-se bé amb els proveïdors de salut.’ 

Beryl Institute (USA), una organització de salut dedicada a millorar l’experiència del pacient, indica que aquesta és:

“La suma de totes les interaccions, conformades per la cultura d’una organització, que influeixen les percepcions del pacient a través del continu assistencial”.

De fet, l’experiència del pacient té a veure amb diferents aspectes del sistema de salut -des de la comunicació, a l’entorn hospitalari, passant per la seguretat- tot determinant si aporten qualitat en l’atenció.

Definint satisfacció del pacient

La satisfacció del pacient té que veure amb les expectatives que un pacient té quan s’adreça a un servei d’atenció sanitària. En altres paraula, la satisfacció del pacient és una mesura subjectiva de la l’assistència sanitària. Dos pacients poden rebre exactament la mateixa atenció, però perceben diferents nivells d’atenció perquè tenen diferents expectatives subjectives. Això seria per exemple si el pacient se sent o no a gust amb el disseny de la seva habitació; bo i que hi ha alguns estàndards que conduirien a una alta puntuació en un examen de l’estança, en última instància es tracta d’una mesura subjectiva.

La satisfacció del pacient sembla ser una concepte menys utilitzat en el sistema de salut. Una simple cerca de Google mostrarà que s’utilitza molt menys “patient satisfaction” com un estàndard per qualitat de salut. Mentre que aquest fet no desacredita la importància de la satisfacció del pacient, inidica que la indústria utilitza mesures d’experiència de pacient per a la millora de la qualitat.

Referència:

What is Different Between Patient Experience, Satisfaction? Recuperat el 12 de juliol de 2019 de 

https://patientengagementhit.com/news/what-is-different-between-patient-experience-satisfaction

D’interès:

Els propers 17 i 18 de setembre 2019 se celebra el XPatient Barcelona Congress, una de les accions principals impulsada per la XPA Barcelona (Experiència del Pacient) per transformar el model assistencial i que aquest situï el pacient com l’element clau i prioritari. Al congrés es donaran a conèixer les conclusions extretes dels tallers i activitats pròpies del XPA Barcelona i es convidarà a la comunitat mèdica a participar dels resultats extrets, per fer aflorar les iniciatives i bones pràctiques i ajudar a implementar-les en el sistema de salut.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email