Notícies

Les Fundacions TIC Salut Social i I2Cat col·laboren en diversos projectes tecnològics amb impacte en l’àmbit sanitari

Les Fundacions TIC Salut Social i I2Cat col·laboren en diversos projectes tecnològics amb impacte en l’àmbit sanitari

La Fundació i2CAT és un centre de recerca tecnològic sense ànim de lucre que promou activitats d’R+D+i al voltant de les tecnologies digitals avançades i la seva arquitectura, aplicacions i serveis. Alhora, la Fundació TIC Salut Social és l’organisme del Departament de Salut que treballa per impulsar l’ús de les TIC en l’àmbit de la salut pública. Analitza les tendències fent seguiment de noves iniciatives enfocades a la innovació. Des dels seus inicis ambdues entitats col·laboren amb empreses, administracions públiques, institucions acadèmiques i usuaris per tal d’aplicar aquest coneixement en la resolució de reptes socials i empresarials.

A continuació us detallem algunes de les col·laboracions on hem participat conjuntament:

 

1. lnforme sobre l’anàlisi internacional d’apps de rastreig de contactes en el context de la pandèmia de COVID-19

Per encàrrec del Departament de Salut, ha analitzat les aplicacions desenvolupades per diferents governs internacionals que tenen com a principal objectiu realitzar el rastreig de contactes (Contact Tracing Mobile Applications) de COVID-19 a través del telèfon mòbil i notificar al usuari si ha estat en contacte amb persones exposades a la malaltia.

L’objectiu d’aquestes aplicacions és identificar nous riscos de contagi que permetin aplicar les mesures adients per tal d’interrompre la propagació de la malaltia i fer front a la situació actual. La finalitat d’aquest projecte ha estat presentar un seguit de recomanacions i aspectes a tenir en compte a l’hora de desenvolupar una aplicació d’aquestes característiques que permeti fer front a la pandèmia de COVID-19 desencadenada en els darreres mesos. Informe

 

2. Aplicabilitat de la tecnologia Blockchain al Sistema de Salut de Catalunya

L’objectiu d’aquest projecte és avaluar la funcionalitat i viabilitat de la tecnologia blockchain aplicaa a l’àmbit de la salut. L’estudi concret està centrat en el cas concret dels processos d’intercanvi d’informació entre els operadors de diàlisi, els centres de nefrologia de la salut pública i l’organisme coordinador de transplantaments. No obstant, té la vista posada en l’escalabilitat de tots els processos de gestió d¡informació.

En aquest sentit, l’OCATT és l’organització responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb l’extracció, la conservació, la distribució, el trasplantament i l’intercanvi d’òrgans i teixits per utilitzar-los amb finalitats terapèutiques a Catalunya. Té com a objectiu principal aconseguir augmentar el nombre de trasplantaments per tal de poder donar resposta a l’augment de la demanda, garantint sempre la qualitat del procés i del resultat final. L’OCATT té previst incorporar una primera experiència de tecnologia blockchain que servirà com a pilot d’entrada al Sistema Salut de Catalunya per intercanviar dades dels pacients trasplantats de forma segura i digitalitzada.

I2Cat i TIC Salut Social han participat en la definició, construcció i execució d’un prova de concepte per utilitzar blockchain i obtenir dades clíniques dels pacients trasplantats des dels centres de diàlisi d’una forma eficient i segura i ser recollides per l’OCATT.

 

3. Tecnologia Ultra Wide Band 

Projecte impulsat conjuntament entre la Fundació TIC Salut Social i Fira de Barcelona per desenvolupar un prototip de sistema de localització sense fils per assistents a recintes firals i congressos organitzats per Fira de Barcelona. D’aquesta manera, també es podrà supervisar el manteniment de les distàncies de seguretat establertes en el context de pandèmia i localitzar contactes de possibles positius de Covid-19. 

La tecnologia de banda ultra ampla -en anglès Ultra Wide Band– és capaç d’oferir localització precisa en espais exteriors i interiors a distàncies de menys de 10 centímetres. A diferència de la tecnologia Bluetooth, que estima la distància en funció de la intensitat del senyal, UWB calcula el temps en què el senyal s’emet i retorna a la antena emissora. Fet que permet obtenir un nivell més elevat de precisió. Aquesta diferència pot no ser apreciable en alguns casos però en altres com l’aparellament de dispositius propers pot suposar un avantatge important en seguretat. Vídeo 

 

4. App.Salus

La iniciativa Salus permetrà als ciutadans col·laborar amb instituts de recerca especialitzats compartint les seves dades de salut per tal de millorar la investigació de malalties. La solució aprofita les característiques de l’arquitectura blockchain, com ara seguretat, transparència, immutabilitat de dades, auditoria o informàtica distribuïda. L’aplicació connectarà els instituts de recerca amb les dades de l’usuari, garantint que l’intermediari no sigui conscient del contingut compartit, respectant plenament la privadesa i el control d’accés en qualsevol moment.

El Departament de Polítiques Digitals, d’acord amb el Departament de Salut i la Fundació TIC Salut Social van acordar encarregar a I2CAT una prova de concepte en base a les necessitats de Salus (2019) i a continuació el desenvolupament de la Plataforma App.Salus (2020). En el desenvolupament de la App s’ha incorporat també la Fundació Mobile World Capital i Salus com a finançadors de l’App junt amb el Departament de Polítiques Digitals i el Departament de Salut. I2CAT és el proveïdor. Website

 

4. Realitat Virtual en salut

La realitat virtual (RV) és el terme utilitzat per descriure un entorn tridimensional generat per computadora que pot ser explorat i executat per una persona. Aquesta interacció amb l’entorn tridimensional pot ser a través d’instruccions de veu o a través de perifèrics com, per exemple, comandaments o guants, amb deteccions de moviment o sense. L’Informe Realitat Virtual en Salut elaborat per la Fundació TIC Salut Social és un punt de partida sobre l’estat actual de la realitat virtual en salut. Recull l’evolució històrica d’aquesta tecnologia, les diferents definicions i aplicacions, així com els dispositius més utilitzats. Alhora, compara les diferents iniciatives internacionals i defineix pautes per impulsar projectes de realitat virtual en centres de salut. La Fundació I2Cat ha col·laborat en aquest informe amb el seu coneixement expert en l’edició d’alguns dels continguts sobre aplicacions de Realitat Virtual, Realitat Amplicada i Realitat Mixta. Informe

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email