Notícies

LATITUD: L’atenció primària evoluciona amb l’atenció no presencial

LATITUD: L’atenció primària evoluciona amb l’atenció no presencial

Ús dels canals d'Atenció No Presencial en atenció primària

El model sanitari ha experimentat un canvi significatiu en els últimes mesos de pandèmia. En aquest escenari, l’atenció primària evoluciona amb l’atenció no presencial. El passat mes de Juliol es van presentar unes Recomanacions per l’atenció no presencial en consulta ambulatòria d’hospitals, centres sociosanitaris i salut mental i addiccions. Ara, actualitzem aquestes recomanacions per l’atenció primària.

L’atenció primària evoluciona amb l’atenció no presencial

L’evolució de les tele-consultes ha sigut significatiu durant els últims mesos. En un context de pandèmia, la restricció d’accés i la saturació de centres ha obligat a una re-disseny dels mecanismes d’accés a serveis sanitaris. L’article “Com convertir la crisi en oportunitat: estratègies digitals de salut desplegades durant el brot COVID-19”, ens mostra quins avenços ha experimentat la sanitat a Catalunya.

Amb aquestes noves recomanacions, es vol facilitar l’ús de canals d’Atenció No Presencial pels professionals de la primària. Per tant, s’han definit aspectes a tenir en compte en l’ús d’aquest canals. Per exemple, es defineixen escenaris d’ús en el diagnòstic, tractament i monitoratge de pacients. També, s’ofereixen consells sobre bones pràctiques, aspectes de privacitat i sobre organització als centres.

El treball realitzat recull el consens de professionals de diferents centres del SISCAT, dins un projecte co-liderat des de la Fundació TIC Salut i Social (projecte LATITUD), la Direcció Assistencial de CatSalut i la Oficina eSalut. Les recomanacions s’han agrupat en dues fitxes:

  • Recomanacions dirigides als professionals: amb els moments del procés assistencial en què es recomana fer servir aquests canals, exemples de tipologies de visites, criteris a tenir en compte, descripció dels canals disponibles, aspectes legals i manuals de conducta i bones pràctiques.
  • Recomanacions dirigides a les direccions dels centres: amb recomanacions organitzatives per l’ús dels canals disponibles, així com aspectes legals, una llista de comprovació i manuals de bones pràctiques.

Estem davant d’un canvi de paradigma en l’atenció sanitària. La salut digital ja no és simplement l’ús de les TIC en l’atenció, i l’atenció primària evoluciona gràcies a l’atenció no presencial. Ara, la tecnologia ja forma part dels nous processos assistencials, i per tant, cal regular-ne el seu ús. Amb aquestes recomanacions es vol facilitar la implementació, de forma sostinguda en el temps, i posant émfasi en la implicació de la ciutadania i els professionals com a motor de canvi.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email