Notícies

Celebrada la primera jornada de treball dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Celebrada la primera jornada de treball dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Els Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d’innovació. El passat dimarts dia 30 d’abril, la Fundació TIC Salut Social va celebrar una jornada a Mataró amb l’objectiu de conèixer què fa cadascuna i parlar de models de sostenibilitat econòmica i innovació en els àmbits salut i social.

Els PECT responen a una estratègia territorial que té un consens ampli al territori, persegueixen uns objectius concrets i coherents i tenen un impacte múltiple en el territori d’actuació, mitjançant la contribució a l’especialització intel·ligent, la millora de la competitivitat, la creació d’ocupació i, tant com sigui possible, la creació de vincles amb la cadena de valor internacional.

La Cap de l’Àrea de la Promoció Econòmica de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, Tatiana Fernàndez, va ser l’encarregada de donar la benvinguda i presentar les RIS3CAT, l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, com a exemple d’estratègies transformadores. La Plataforma RIS3-MCAT, disponible a internet, és un projecte de govern obert, intel·ligència artificial i visualització de dades, que integra, relaciona i fa interoperables dades obertes de projectes de ciència i innovació.

El director de la Fundació TIC Salut Social, Josuè Sallent, va introduir els objectius de la jornada, destacant la importància de donar visibilitat a aquest perfil de projectes, crear sinèrgies entre els participants i donar suport com a Fundació a aquesta col·laboració entre elles.

Tatiana Fernàndez i Josuè Sallent

Al llarg de la jornada, diferents entitats van poder compartir les seves experiències treballant en PECT, alhora que van intercanviar punts de vista. Algunes de les iniciatives presentades van ser: T’Activa Terrassa Activa i Saludable (Consorci Sanitari de Terrassa), Envelliment Actiu (Ajuntament de Sabadell), Osona Transformació Social (Consell Comarcal d’Osona), Better Aging, Neveralone i Deliverybot (Consell Comarcal del Garraf) i Girona, regió saludable (Diputació de Girona).

El Director General d’Administracions locals, Jordi Castells, va concloure l’acte.

Jordi Castells, Director General d’Administracions locals

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email