Inforsalud 2020

Un any més, Madrid acull l’INFORSALUD 2020 – XXIII Congreso Nacional de Informática de la Salud 2020, organitzat per la Sociedad Española de Informática en Salud (SEIS), que s’ha celebrat els dies 3, 4 i 5 de març a Madrid, a les dependències del NH Collection Eurobuilding. Aquest congrés acull diferents ponències, taules rodones i exposicions d’experiències en l’àmbit tecnològic i sanitari, i cada any representants de diferents regions i sistemes sanitaris hi assisteixen per debatre la innovació que ens espera en els pròxims anys.

L’edició d’enguany, coincidint en plena crisi del COVID-19, s’ha vist afectada per diferents baixes d’última hora, degudes a accions de prevenció recomanades per diferents autoritats sanitàries. No obstant, aquest fet no ha impedit que el congrés s’hagi desenvolupat amb relativa normalitat, on hi ha tingut cabuda l’intercanvi d’experiències i coneixement en l’ús de les noves tecnologies en salut.

 

“Tenim una estratègia per aprendre de les dades?”

Algunes de les ponències destacades han tractat temes com la gestió de les dades. L’accés, la governança i la gestió de les dades son aspectes que cal abordar quan parlem de millorar els serveis sanitaris mitjançant les dades. Fan falta bases de normalització i estructuració per aprofitar el potencial d’aquestes dades, garantint sempre uns mínims de seguretat i privacitat. També es fa menció del paper de la indústria en aspectes com la intel·ligència artificial i l’ús de les grans dades en salut.

 

“Quina és la flexibilitat dels sistemes sanitaris per incorporar la transformació digital?”

Un altre aspecte tractat ha sigut el del lideratge clínic en la transformació digital. En aquest sentit, es posa en valor el paper de diferents col·lectius implicats en la transformació de processos, i un canvi cultural lligat a la innovació en equips que cada vegada son mes multi-disciplinaris. Cal potenciar aquells aspectes que influeixen en la capacitat d’integrar la innovació en el procés assistencial, com pot ser la connivència dels diferents nivells organitzatius dins els proveïdors sanitaris, la capacitació del personal, la gestió del canvi, el marc legal, el marc de finançament o la inclusió de la visió del pacient i els resultats en salut.

 

“Com gestionem els sistemes d’informació i les dades en salut?”

També va tenir lloc un debat interessant sobre les TIC a l’ombra, fent referència a tots aquells sistemes d’informació que sorgeixen com a resposta a un procés d’innovació sanitari, però sense coneixement per part dels departaments de sistemes, cosa que afegeix complexitat a la gestió d’aquests sistemes, la integració, la protecció de dades i l’escalabilitat. Tenim davant el repte de facilitar la innovació a través de les TIC, a la vegada que regulem l’ús de dades y plataformes per l’assistència sanitària.

“Quin és el paper del pacient en la innovació tecnològica?”

Com a punt crític del congrés, es proposa fer una reflexió sobre el paper del ciutadà en aquest nou paradigma de transformació digital en l’atenció sanitària. Tot i que cada vegada la innovació i la transformació digital considera el pacient com a punt clau, encara existeix un gran biaix del focus de transformació i dedicació d’esforços en innovació. La gran part dels continguts del congrés s’ha focalitzat en la millora, gràcies a les TIC, de les eines dels sistemes sanitaris, proveïdors i professionals de la salut per la realització de la pràctica assistencial, en detriment d’un enfoc més a prevenció, promoció de la salut, auto-gestió de la malaltia, o altres aspectes de co-responsabilitat entre el ciutadà i el sistema sanitari, així com d’eines per la presa de decisions a nivell de definició de polítiques sanitàries i socials. L’actual paradigma de la salut basat en la dada, i recolzat en les eines digitals, requereix d’un enfoc holístic que consideri al ciutadà, no com un element merament passiu que rep atenció sanitària, sinó com un actor implicat, generador de dades i coneixement sobre les seves condicions de salut (i les implicacions que té en la seva qualitat de vida). La combinació d’eines d’auto gestió pel ciutadà, solucions digitals que facilitin la tasca assistencial al professional, i la definició de polítiques sanitàries amb un major pes de la prevenció i promoció de la salut, poden ser útils per fer front als reptes actuals de la societat, sempre garantint la seguretat i privacitat dels actors i les seves dades. Per acabar, un agraïment als organitzadors del congrés i a tots els assistents pels tres dies d’intercanvi d’experiències i coneixement sobre aquest àmbit tant interessant com és la transformació digital i la informàtica en salut. Us esperem a la pròxima edició de 2021!

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email