Notícies

HC3: de repositori d’informació a eina de gestió

HC3: de repositori d’informació a eina de gestió

L’enquesta del Mapa de Tendències monitoritza, des de la seva implantació, l’evolució en l’ús d’aquesta eina, de cada vegada més utilitzada i proactiva

La Història Clínica Compartida a Catalunya (HC3) és la història electrònica que agrupa el conjunt de documents que contenen dades i informació rellevant sobre la situació i l’evolució d’un pacient al llarg del seu procés assistencial. Implantada entre els anys 2007 i 2009, la HC3 permet l’accés de manera organitzada, i sempre sota els paràmetres idonis de seguretat i confidencialitat, a la informació rellevant de les històries clíniques dels diferents centres sanitaris de la xarxa pública assistencial. La HC3 aconsegueix també, mitjançant mecanismes d’interoperabilitat i l’ús d’estàndards entre sistemes d’informació, que les diferents històries clíniques dels centres sanitaris de la xarxa pública assistencial siguin compatibles per poder accedir a tota la informació sanitària i de salut d’un pacient amb independència del lloc i el moment en què es necessiten.

La seva informació es pot consultar de dues maneres: amb la incorporació de les dades procedents de la HC3 a les estacions de treball dels propis centres o mitjançant el visor professional del propi sistema de HC3. D’acord amb els resultats de l’enquesta Mapa de Tendències 2017, el 55% de les Entitats Proveïdores diu accedir a informació d’HC3 mitjançant el visor professional i, a més, incorporen dades d’HC3 a les seves estacions de treball, representant un increment del 5% respecte a l’any 2016. A més, el 70% de les entitats d’Atenció Primària disposen d’un sistema d’alertes de dades vinculades a les publicacions realitzades a HC3, donant als professionals sanitaris una visió integrada de l’atenció realitzada als pacients.

Els resultats també mostren que el 76% de les entitats, entre les que s’inclou el centre coordinador d’Emergències Mediques (SEM), té integrat a la seva estació de treball el marcatge PCC (Pacient Crònic Complex) i MACA (Model d’Atenció Crònica Avançada), fet que ha permès millorar els fluxos d’atenció a aquests pacients donant suport a la ruta assistencial de cronicitat entre els diferents proveïdors del sistema.

Amb l’objectiu establert a 2017 de disposar de tota aquella informació clínica objectiva de seguiment d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada, s’implanta el Curs Clínic Compartit Integrat a l’HC3, que permet publicar les anotacions de curs clínic que afecten a un ciutadà i millorar la coordinació entre nivells assistencials i la seguretat en l’atenció rebuda. En aquest sentit, cal destacar que un 73% de les entitats disposen d’espais reservats per dades subjectives del professional i dades confidencials del pacient.

Finalment, el 60% de les entitats indiquen que es podrien incorporar millores en els apartats de resum, documents, dades assistencials, serveis i curs clínic. Aquests resultats animen a respondre aquestes peticions i seguir millorant l’HC3 perquè, de cada vegada més, sigui una eina útil de gestió per al professional.

Agraïm la col·laboració en la redacció d’aquest article a l’oficina eSalut (Departament de Salut). Per a més informació, si us plau contacteu al correu mapatendencies@ticsalutsocial.cat.
Sobre HC3

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email