Notícies

EsadeCreápolis i Barcelona Health Hub elaboren un estudi sobre la consulta de salud virtual

EsadeCreápolis i Barcelona Health Hub elaboren un estudi sobre la consulta de salud virtual

Destaca un conjunt de recomanacions per consolidar la consulta virtual en el sistema sanitari

Amb l’objectiu de consolidar la consulta de salut virtual, el present informe proposa dos eixos d’actuació sobre els que treballar paral·lelament: el regulatori i l’organitzatiu. Alhora, davant una perspectiva prometedora pel que fa a la consulta de salut virtual, es destaquen vuit recomanacions que poden ajudar a la seva consolidació.

Eix Regulatori: Requereix de la involucració de les diferents autoritats sanitàries (i altres parts interessades, com organitzacions científiques, de pacients i ciutadanes) per la realització d’integració, canvis y modificacions en la regulació actual, que amplïi l’horitzó i elimini barreres existents per poder realitzar una implantació efectiva de la mateixa.

  • 01 Ampliació de l’abast d’aplicació de la consulta no presencial, d’acord amb les bases d’evidència ja disponibles
  • 02 Autentificació del professional sanitari i del pacient amb un sistema robust, fàcil i accessible per a tots els actors
  • 03 Encriptació punt a punt de la informació
  • 04 Registre de l’informe de l’acte virtual a la Història Clínica i accés per part del professional sanitari a l’historial del pacient

Eix Organitzatiu: Cal fer partícep a les organitzacions de salut, a la societat i a tots els seus actors de la nova modalitat asistencial, així com dels beneficis que suposa la mateixa.

  • 05 Introduir la consulta mèdica virtual a l’organització i gestió del temps dels equips assistencials
  • 06 Adaptar els sistemes d’informació assistencials per al registre dels actes mèdics no presencials
  • 07 Promoure acords entre finançadors i proveïdors assistencials per finançar de forma adequada l’activitat
  • 08 Formar els professionals en l’ús de la consulta virtual de salut.

Podeu consultar aquest vídeo de presentació de les conclusions de l’estudi sobre el potencial de la consulta mèdica virtual per al sistema sanitari i propostes per impulsar-les. Com ha afectat la crisi sanitària de la COVID-19 a l’evolució de la telemedicina? Quins aspectes regulatoris frenen avui la seva adopció?

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email