Notícies

Els resultats del Mapa de Tendències TIC i Social 2020 ja estan disponibles

Els resultats del Mapa de Tendències TIC i Social 2020 ja estan disponibles

Coneix el grau de digitalització de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials

L’estudi anual Mapa de Tendències determina el grau de digitalització de les entitats proveïdores de serveis d’atenció social. Les conclusions d’aquest estudi quantitatiu queden recollides a l’informe d’Àrees Bàsiques de Serveis Socials 2020.

El passat dia 1 de juny es va celebrar una presentació online de l’estudi per reflexionar entorn als eixos d’acció que l’informe destaca com a més rellevants. Podeu revisar les diferents ponències a través del següent enllaç.

Els professionals i les professionals de les ABSS que han participat en l’enquesta consideren que cal incorporar nous serveis i reformes durant els anys vinents per poder continuar la transformació digital de l’atenció primària de serveis socials i millorar l’atenció en cas de futures crisis socials i sanitàries. Tenint en compte l’experiència obtinguda amb la pandèmia actual es prioritzen set línies d’acció:

  • Accelerar la digitalització del sistema de serveis socials per reduir (a) el temps de resposta a la població atesa i (b) el temps de presa de decisions dels professionals.
  • Millorar la interoperabilitat entre els sistemes d’informació dels serveis socials del territori i entre els principals departaments de la Generalitat.
  • Incorporar el perfil d’informador/a digital.
  • Dotar d’infraestructura tecnològica les ABSS. Principalment  equips de treball portàtils i telèfons mòbils perquè puguin desenvolupar la feina de manera segura i eficaç.
  • Formar les professionals socials en matèria digital amb l’objectiu d’augmentar l’ús de les TIC.
  • Incorporar noves eines de gestió entre les ABSS i el DTSF, com el portal GABSS. La informació que conté es considera útil, però la dificultat per emplenar-la recau en la sobrecàrrega de treball dels professionals per recollir totes les dades.
  • Incrementar la inversió econòmica en l’àmbit de les TIC. El conjunt d’ABSS manifesten la necessitat que el DTSF lideri aquest àmbit i els hi acompanyi.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email