Notícies

Completada la revisió de lliurables del projecte RACSEL

Completada la revisió de lliurables del projecte RACSEL

Seguint amb les directrius dels primers tallers del projecte a Sud-amèrica, la nova reunió tenia per objectiu revisar i validar els lliurables de cadascun dels components: Normativa i marc legal, estàndards, terminologia i arquitectura.

Els lliurables van quedar repartits en quatre documents:

  • Model de referencia: Proposta en l’ús dels estàndards per aconseguir la interoperabilitat en la Història Clínica Electrònica d'Amèrica llatina i el Carib.
  • Informe de gaps: S'analitzen les bretxes detectades a nivell nacional pel que fa al model de referència d'Estàndards per a la xarxa de desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Amèrica llatina i el Carib.
  • Informe de recomanacions: Presentació de recomanacions per superar les bretxes identificades al document anterior “Informe de gaps”.
  • Guia d’autoavaluació: Es presenta una guia que permet a un país autoavaluar-se i conèixer l’estat en que es troba per assolir els sub-objectius identificats per a la interoperabilitat en la xarxa de desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Amèrica llatina i el Carib.

El Comitè Tècnic Regional (CTR) va valorar molt positivament tant el resultat com el plantejament de les reunions.

EL PROJECTE

El projecte RACSEL (Red Americana de Cooperación sobre Salud Electrónica), és una iniciativa impulsada per diverses regions de Sud-amèrica, la Fundació TicSalut i IN2, que té per objectiu definir el marc legal, els estàndards i l’arquitectura de referència per a la implantació de la Història Clínica Electrònica (HCE), centrant-se en la compartició d’informació entre les regions de Colòmbia, Perú, Uruguai, Xile i Costa Rica. 

La Fundació TicSalut participa en aquesta definició liderant els components de marc legal, estàndards tècnics i semàntics (terminologia), sota la coordinació de l’empresa IN2. RACSEL es planteja com un projecte de consultoria basada en la col·laboració, el diàleg i l’intercanvi de coneixement i experiències sobre la Història Clínica Electrònica interoperable.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email