Notícies

Avaluació de la innovació tecnològica sanitària per la crisi de la Covid-19

Avaluació de la innovació tecnològica sanitària per la crisi de la Covid-19

Degut a la crisi sanitària causada per la COVID-19 han sorgit múltiples iniciatives innovadores per donar resposta a les necessitats de materials, dispositius, equipaments i altres productes sanitaris així com equips de protecció individuals (i que englobem sota un paraigües ampli de tecnologia sanitària, no farmacològica).

Així, davant la necessitat de poder donar resposta d’una forma ràpida, coordinada i amb garanties a les necessitats d’incorporació de tecnologia innovadora al sistema de salut per la crisi sanitària es va promoure la creació d’un Grup de treball transversal inter-institucional.

Aquest Grup de treball, promogut per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la Fundació TIC Salut Social, l’integren membres del Departament de Salut, el Departament d’Empresa i Coneixement, el CatSalut, l’Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Social de Catalunya, la Unió Catalana d’Hospitals, el Sistema d’Emergències Mèdiques, el grup ADN3 del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona i els centres tecnològics Leitat i Eurecat. Tot i que també té enllaços estratègics cap a altres entitats rellevants del sistema de salut i d’innovació (com el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers de Barcelona o el Centre per a la Integració de la Medicina i les Tecnologies Innovadores entre d’altres).

El focus principal d’aquest Grup de treball és en aquells usos innovadors de productes homologats i en productes autoritzats que han hagut de fer alguna I+D+i per tal de poder donar resposta a la COVID-19 així com tota aquella innovació de novo (nous productes i desenvolupament de prototips).

La finalitat d’aquest Grup de treball és incrementar l’eficiència en la gestió de les iniciatives públiques i privades de desenvolupament i innovació en tecnologia sanitària facilitant l’engranatge d’activitats com:

  • Identificar i coordinar la recollida de propostes (mitjançant aquest formulari)
  • Avaluar les propostes
  • Acompanyar-les en el procés de regulació necessari
  • Fer recomanacions de les indicacions clíniques
  • Conèixer les necessitats de producció
  • Conèixer la distribució dels dispositius i els resultats de la seva aplicació
  • Fer difusió de les iniciatives i la seva avaluació per a la presa de decisions al sistema de salut
  • Conèixer noves necessitats dels sistema fruit de l’experiència prèvia amb la COVID-19

S’ha elaborat aquesta enquesta per tal de poder recollir quines són les tecnologies que d’acord amb la seva experiència han fet major falta a nivell de provisió, quines poden ser les necessitats tecnològiques no cobertes (sense cap solució existent en el mercat) així com les necessitats d’avaluació de les mateixes. Si tens interès en respondre clickar a aquí.

Per més informació podeu consultar la web: Avaluació de la innovació tecnològica sanitària per la crisi de la COVID-19

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email